משכנתא קבועה לא צמודה

משכנתא קבועה לא צמודה  – קל"צ מסלול הקל"צ יציב לחלוטין ולכן זהו המסלול הבטוח ביותר. במסלול זה ההחזק החודשי קבוע לחלוטין לאורך כל חיי ההלוואה. בעולם הכספים על ביטחון ויציבות משלמים, ולכן הריבית במסלול זה הינה הריבית ביקרה ביותר מבין כל המסלולים הקיימים. למרות שהריבית במסלול זה הינה הגבוהה ביותר, לווים רבים בוחרים דווקא במסלול […]