כל האמת על העולם הפיננסי נחשפת - בגובה העיניים

עם מנכ״ל אופק משפחתי גיתי אברהם

המלצות של לקוחות

חברי הקהילה שלנו מספרים

״דרכים להגדלת הוודאות הכלכלית״

עם מנכ״ל אופק משפחתי גיתי אברהם, ומיטל אדלר מ״חוכמת ניהול הכסף בעסק״